Missie en doelstellingen

‘Een hart voor Bumba vzw’ hanteert een visie waarin elk individu een fundamenteel recht heeft op basisgezondheidszorg en neemt hierdoor deel aan de bestrijding van armoede in de Derde Wereld.

De fundamentele missie van de vzw is om de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg te verbeteren. Dit doen we door fondsen te verzamelen voor en door op een duurzame manier ondersteuning te bieden aan een ziekenhuis en bijbehorende school in de Noord-Congolese stad Bumba, zowel op financieel, materieel en educatief vlak. Alle activiteiten gebeuren in samenspraak met de lokale bevolking.

‘Een hart voor Bumba vzw’ zet onder andere volgende doelstellingen voorop:

  • materiële en financiële steun voor medische en educatieve projecten (bv. aanleveren van nuttig en duurzaam medisch materiaal, aanleveren van nieuwe schoolboeken, etc…)
  • opleiding en vorming van gezondheidspersoneel
  • structurele verbeteringen in het ziekenhuis (watervoorziening, elektriciteit, …).