‘Hôpital Notre Dame de Bumba’, oorspronkelijk een ‘centre de santé’, werd opgericht door pater Carlos Rommel in de late jaren ’70 van vorige eeuw. Het gebouw bestaat uit verschillende paviljoenen: een verloskwartier en materniteit, meerdere verpleegafdelingen, een operatiekwartier, een wondzorgzaal, een echografieruimte, een tandartsenpraktijk, een apotheek, een administratieve dienst, enkele kantoren en wat opslagruimte…

Pater Carlos Rommel, een zeer gedreven man, bezieler en bouwheer van het hospitaal, is afkomstig uit Roeselare. Als scheutist vertrok hij 50 jaar geleden naar Congo. Hij werkt sinds 43 jaar in Bumba, bouwde er naast het hospitaal ook een kleuter- en lagere school en een college.

Naar aanleiding van het gouden jubileum van pater Carlos vertrok een aantal mensen naar de evenaarsprovincie in het noorden van Congo. Niet zozeer om feest te vieren, maar vooral om er de handen uit de mouwen te steken in het ziekenhuis.
Geschokt door de armoede en de nood aan hulp keerden ze na drie weken terug en deelden ze hun ervaring met familie en vrienden: hun verblijf in zwart Afrika, het leven in de brousse, het werk in het ziekenhuis, de nood aan materiële en daadwerkelijke hulp…

‘Een hart voor Bumba’ werd geboren!

….