Het project

Sinds 2013 vertrekt geregeld een humanitaire ploeg uit België op missie richting Bumba: het gaat vooral om (para)medisch en logistiek personeel (verpleegkundigen, vroedvrouwen, anesthesist, chirurgen, artsen-specialisten, sterilisatiepersoneel, …).

Vanaf 2017 worden de acties gebundeld in een vzw-structuur met als doel om in samenspraak met de lokale bevolking financiële, materiële en educatieve ondersteuning te voorzien bij de uitbouw van het ziekenhuis. Het structureel verbeteren van het ziekenhuis (elektriciteit, watervoorziening, indeling van de ruimtes, …) en het aanleveren van broodnodig medisch materiaal gaan hand in hand met de opleiding van ziekenhuispersoneel (steriliteit en hygiëne, afvalverwerking, specifieke medische procedures, …). Er worden eveneens vormingen over gezondheidsgerelateerde thema’s gegeven in de aanpalende secundaire school van de parochie, waar ondertussen ook een verpleegsterschool werd opgestart.
Iedereen kan met het hart op de juiste plaats en met zijn eigen talenten een steentje bijdragen in Bumba.

Van harte welkom!